תביעות כספיות

תביעות כספיות

למשרדנו ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות כספיות. משרדנו מספר, בין היתר, שירותים בתחומים הבאים:

 • ליווי משפטי וייצוג מתחילת ההליך ועד למתן פסק דין.
 • עריכת כתבי תביעה והגנה בערכאות השונות (בית משפט שלום ומחוזי), לרבות בבתי המשפט לתביעות קטנות.
 • תביעות המוגשות מכח חוק החוזים (תרופות) ותביעות לפיצוי בגין הפרת הסכם.
 • תביעות בגין אי תשלום חובות.
 • ייצוג תובעים ונתבעים בתביעות כספיות שהוגשו ע"י בנקים, חברות סלולאר (פלאפון, אורנג', סלקום וכיוצב'), חברות ביטוח ורשויות מנהליות.
 • תביעות על בסיס התקשרות חוזית.
 • תביעות לפיצוי בגין ליקויי בנייה.
 • נקיטת הליכים לאכיפת פסקי דין בלשכת ההוצאה לפועל.

ניתן להגיש תביעות כספיות בסדרי דין שונים:

 • תביעה בסדר דין רגיל – סוג התביעה השכיח ביותר המחייב הגשת כתב הגנה בתום 30 יום מהמצאת כתב התביעה.
 • תביעה בסדר דין מקוצר – תביעה שהגשתה מתאפשרת במקרים מסוימים הקבועים בתקנות והמחייבת את הנתבע לקבל תחילה רשות מאת בית המשפט להתגונן, שאם לא כן יהיה התובע זכאי לקבלת פסק דין.
 • תביעה בסדר דין מהיר – תביעה בסכום קצוב שאינה עולה על סך של 75,000 ש"ח. בתביעה מסוג זה סדרי הדין מעט שונים ומטרתם לייעל ולקצר את הזמן הנחוץ לצורך בירור התביעה מתחילתה ועד סופה.

תביעות כספיות מוגשות לבתי משפט השלום ו/או המחוזי ברחבי הארץ בהתאם לסכום התביעה ובהתאם לסמכות המקומית המוכרעת על פי התנאים הקבועים בתקנות.

בהתאם לחוק בתי המשפט, בסמכותו של ביהמ"ש השלום לדון בתביעות כספיות עד לגובה של 2,500,000 ש"ח. במידה וסכום התביעה עולה על הסכום הקבוע בחוק בתי המשפט, תוגש התביעה הכספית לבית המשפט המחוזי.

 

מתי תוגש תביעה בסדר דין מקוצר?

תקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת באילו מקרים ניתן להגיש תביעה בסדר דין מקוצר:

(1)

 תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות-
(א)  מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב;
(ב)  מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק;
(2) תביעות של רשות מקומית לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לה בחזקת רשות מקומית על פי כל דין כארנונה, כהיטל, כאגרה או כדמי השתתפות;
(3) תביעות לסילוק יד ממקרקעין, או לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר {נוסח משולב}, התשל"ב- 1972, חל עליו, ובלבד שיש עליהן ראיות שבכתב.

הנתבע אינו יכול להגיש כתב הגנה במסגרת כתב תביעה בסדר דין מקוצר. על הנתבע להגיש בקשת רשות להתגונן ורק אם קיבל רשות מאת בית המשפט יוכל להתגונן.
לא ביקש הנתבע רשות להתגונן תוך 30 ימים מהיום שהומצא לו כתב התביעה וההזמנה לדין, זכאי התובע לקבל פסק דין כנגד הנתבע.

 

מתי תוגש תביעה בסדר דין מהיר?

תביעה בסדר דין מהיר תוגש כאשר סכום התביעה אינו עולה על 75,000 ש"ח. תביעה בסדר דין מהיר תכלול את כל המסמכים התומכים בתביעה ואליה יצורף תצהיר התובע המאמת את העובדות שבכתב ההגנה.
נתבע בסדר דין מהיר יגיש כתב הגנה, בצירוף כל המסמכים התומכים, תוך 45 ימים מהמועד בו הומצא לו כתב התביעה וההזמנה לדין.

 

זקוק למידע נוסף?
פנה אלינו בטל'. 074-7047174 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.