תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגיות הן תביעות שבהן קבוצה גדולה של נפגעים, בה כל אחד זכאי בדרך כלל לפיצוי קטן לגביו לא משתלם לפנות לערכאות, מתאחדת באמצעות תובע ייצוגי אחד, שמקבל על עצמו לייצג את כלל חברי הקבוצה. עבור כל תובע בנפרד סכום התביעה הקטן הופך אותה לבלתי כדאית, אך ההליך הייצוגי מאפשר לאחד התובעים לארגן את התובעים האחרים, ולייצג את עניינם לגבי כלל הנזקים שנגרמו לכל חברי הקבוצה. פסק הדין אשר יתקבל בעניינו של התובע הייצוגי יחייב גם את כל תביעותיהם של הנפגעים האחרים שהצטרפו לתביעה הייצוגית או שלא ביקשו להיות מוסרים ממנה.

על מנת שתהיה אפשרות להגיש תביעה ייצוגית, לכל אחד מהתובעים צריכה להיות אותה עילה, ושכולם יתבעו סעד דומה (לרוב סעד כספי). על יוזם התביעה הייצוגית להגיש בקשה להכיר בתביעתו כייצוגית, ובית המשפט מחליט אם לאשר זאת. במסגרת הליך זה יש צורך בהודעה אישית, במידת האפשר, או בהודעה פומבית אם אין אפשרות כזו, לכל התובעים הפוטנציאליים.

 

בית המשפט ישאל את עצמו האם השאלות בענייני עובדה ומשפט שיתבררו במהלך בירור תביעת התובע יכולות להכריע לטובת כלל חברי הקבוצה והאם השאלות שמתעוררות הנן דומות או זהות.

 

ברוב המקרים התנאים לאישור התביעה הינם:

א. התביעה הוגשה בתום לב.
ב. גודל הקבוצה מצדיק את הדיון בתביעה כתביעה ייצוגית.
ג. הליך תביעה ייצוגית תביא להכרעה היעילה וההוגנת ביותר במחלוקת.
ד. ניתן להאמין כי התובע מייצג בדרך הולמת את האינטרסים של יתר חברי הקבוצה.

יראו כל אדם שנמנה עם קבוצת התובעים כחבר בה, אלא אם כן הודיע שאינו מעוניין להצטרף.

 

המחוקק ייחד כמה עניינים שבהם התביעה הייצוגית ניתנת מכוח חוק ספציפי:

תביעות צרכניות

צרכן או איגוד צרכנים רשאי לתבוע בשם קבוצת צרכנים בעילה אשר על פיה הוא יכול על פי חוק זה לתבוע בשמו, ונגד כל נתבע אשר הצרכן רשאי לתבוע בשמו.

עילות התביעה העיקריות על פי החוק להגנת הצרכן הן הטעיית הצרכן (כולל בפרסומת או באריזה), אי גילוי פרטים מהותיים לגבי המוצר, ניצול מצוקת הצרכן , הפרות שונות שנוגעות לעסקאות מרחוק ולעסקאות אשראי.

חוק הספאם

נמען שקיבל דואר פרסומי בניגוד לחוק הספאם (תיקון 40 לחוק הבזק) יכול לפנות ולבקש שתביעתו לפיצוי תוכר כתביעה ייצוגית, כך שהכרעה בתביעתו תביא להכרעה בנוגע לפיצוי כל הנמענים שקיבלו את הודעות הדואר הפרסומיות, מאותו המפרסם.

החוק למניעת מפגעים סביבתיים

מאפשר לקבוצה שניזוקה ממפגע סביבתי להגיש בצורה קולקטיבית תביעה לשם מניעת המטרד או סילוקו.

חוק הפיקוח על עסקי הביטוח

אדם או ארגון צרכנים רשאי להגיש תביעה ייצוגית בשל עילה הנובעת מחוק הפיקוח על עסקי הביטוח.

חוק החברות

מחזיק בנייר ערך של חברה רשאי להגיש תביעה ייצוגית בשם קבוצת מחזיקי ניירות ערך, שלכל אחד מהנמנים עמה עילת תביעה דומה.

דיני בנקאות
חוק קופות הגמל

עורכי הדין במשרדנו הינם בעלי ניסיון רב בניהול ליטיגציה בבתי משפט ומופיעים באופן תדיר בפני הערכאות השונות של בתי המשפט, טריבונלים שיפוטיים, בוררויות וועדות וערר.

זקוק למידע נוסף?
פנה אלינו בטל'. 074-7047174 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.