אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע פרוייקט תמ"א 38

אחוז ההסכמה הנדרש לביצוע פרוייקט תמ"א 38

חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעיות אדמה) התשס"ח – 2008 (תמ"א 38) קובע את סף ההסכמה הנדרש מבין בעלי הדירות בבניין לשם ביצוע פרויקט תמ"א 38.

כמפורט בדרישות תוכנית תמ"א 38, קיימים 4 סוגי היתרים, כאשר לכל היתר קיימת דרישה שונה לרוב הנדרש.

סוג ההיתר

הרוב הנדרש

ביצוע עבודה ברכוש המשותף, אשר אינו מהווה הרחבת דירה או בניית דירה

רוב בעלי הדירות בבניין.

ביצוע עבודות ברכוש המשותף אשר כולל הרחבת דירה. חיזוק הבניין ותוספת בנייה עד 25 מ"ר

הסכמה מראש של מי שבבעלותם 60% בבית המשותף.

קיימת הקלה הקובעת כי מי שדירתו אינה מורחבת אינו חייב לשאת בעלויות החיזוק.

ביצוע עבודה ברכוש המשותף אשר מטרתה בניית דירות חדשות בכמות העולה על שליש מהדירות הקיימות ששטח רצפתן עולה על שליש משטח הרצפה של הבניין במועד הקובע (לפני הבנייה) ס. 11א' לחוק

הסכמה של כלל בעלי הדירות בבניין.

ביצוע עבודות ברכוש המשותף אשר מטרתה אינה דירות חדשות בכמות השווה או פחותה משליש הדירות הקיימות ערב ביצוע העבודות ושטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף

1.   יש לקבל הסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין אשר 2/3 לפחות מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

2.   יש לקבל הסכמה של המפקחת על המקרקעין.

בקשה לביצוע תכנית תמ"א 38 תוגש למפקח על המקרקעין באיזור מגוריכם.

המפקח רשאי  ליתן היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38, וזאת לאחר שיקולו את כלל הסיבות לחיוב ולשלילה במתן היתר לביצוע פרויקט תמ"א 38 .

על המפקח על המקרקעין ליתן לכל מתנגד לתוכנית תמ"א 38 זכות להשמיע את טענותיו נגד ביצוע תוכנית תמ"א 38.

לאחר שמיעת טענות הצדדים, המפקח ייתן החלטתו האם להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 , וגם אם הוא מסכים הוא יכול להתנות את ביצוע פרויקט תמ"א 38 במילוי תנאי ספציפיים וכן למנות עו"ד או רו"ח על פיקוח הבנייה על פי תמ"א 38.

אין באמור לעיל ובאתרנו  משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר זה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד

זקוק למידע נוסף בנושא תמ"א 38?

למידע נוסף, הערכת תביעתכם או לקבלת ייעוץ משפטי בנושא אנא פנו אלינו בטל'. 074-7047104 או צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.