התנאים לפטור ממיסוי בביצוע עסקאות פינוי בינוי

התנאים לפטור ממיסוי בביצוע עסקאות פינוי בינוי

  1. ההתקשרות בין הצדדים לביצוע עסקת פינוי בינוי תיערך לאחר "היום הקובע" אשר נקבע כיום 7 לנובמבר 2001.
  2. הדירה אשר מתפנה במסגרת עסקת פינוי בינוי שימשה את המחזיק בה לפחות שנתיים רצופות לפני ההכרזה על המתחם מתחם פינוי בינוי.
  3. הדייר מוכר את מלוא זכויותיו באותה היחידה במסגרת העסקה של פינוי בינוי.
  4. כנגד המכירה של היחידה המתפנה מקבל הדייר נכס מקרקעין אחר. אולם, במידה והדייר מקבל תמורה כספית אחרת או יחידת נוספת ואשר שווים המצטבר עולה על תקרת השווי אשר נקבעה, יתרה זו החורגת מגובה תקרת השווי תחויב במס. תמורה בכסף בלבד תחויב במס מלא.
  5. הפטור הינו לדירה מגורים אחת בלבד במתחם.
  6. הפטור ניתן רק בגין אותה הדירה החלופית אותה נותן היזם למוכר.
  7. הזכות של הדייר בדירה החלופית לא תפחת משיעור הזכות שמעביר הדייר ליזם.
  8. היחידה אשר מועברת ליזם במסגרת עסקת פינוי בינוי, לא התקבלה על ידי הדייר בפטור ממס ב-24 חודשים אשר קדמו לעסקת פינוי בינוי.
  9. במידה ואחת היחידות אשר מתפנות במסגרת פינוי בינוי אינה דירת מגורים, אזיי הפטור על היחידה יחול אך ורק ובמידה והיחידה אינה מהווה מלאי עסקי של המוכר. (דירת מגורים אינה מהווה מלאי עסקי).

 

 

זקוק למידע נוסף בנושא מקרקעין? צור  עמנו קשר ונשמח לעזור.