הקלות בביצוע פינוי בינוי

הקלות בביצוע פינוי בינוי

עדת חוק חוקה ומשפט, בראשותו של ח"כ דוד רותם אישרה בקריאה ראשונה, את הצעת החוק להורדת הרף הנדרש לביצוע תביעת נזיקין כנגד דייר סרבן.

על פי ההצעה, אשר עברה קריאה ראשונה, ירד רף ההסכמות הנדרש לצורך תביעת פיצויים כנגד דיירי סרבן מ- 80% הנדרש כיום ל- 67%.

הצעת תיקון חוק פינוי בינוי (פיצויים) הועלתה במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, אשר שמה לה למטרה להתמודד עם התופעה בה פרויקטים של פינוי בינוי לא יוצאים אל הפועל, וזאת כתוצאה מהתנגדות בלתי סבירה של אחד או יותר מבעלי הדירות בפרויקט המיועד לפינוי בינוי.
הצעת החוק מגדירה את השינוי אשר נועד למנוע מדייר סרבן ליהנות מעמדת מיקוח, אשר לעיתים גורמת להכשלת העסקה במלואה. הצעת החוק נועדה למנוע את הסחטנות של המיעוט היוצר עיכוב בפרויקט לעומת הרוב התומך בו.

החוק היום קובע כי במידה וקיימת הסכמה של 80% מדיירי הפרויקט לביצוע עסקת פינוי בינוי, רשאים הם לתובע בנזיקין את הדייר הסרבן וזאת בגין הנזק אשר נגרם להם כתוצאה מהסירוב הבלתי סביר לביצוע העסקה. הצעת החוק נועדה להקל עם הרוב ולקדם את הפרויקט של פינוי בינוי במתחם.

לפי ההצעה יש להתייחס לרוב שיתקבל מכלל בעלי הדירות שבמקבץ הפינוי בינוי ולא רק מבעלי דירות שבכל בניין.

חידוש נוסף שמוצע הוא שימונה "שמאי פינוי בינוי"\ בסכסוכים בין המסכימים לסרבנים, אשר ימונה להכריע בין הכלכליות של הפרויקט על מנת אולי לחסוך את ההליכים בבתי המשפט .

זקוק למידע נוסף בנושא מקרקעין? צור  עמנו קשר ונשמח לעזור.